Archicrea is onder impuls van Rudy Mets uitgegroeid tot een respectabel kantoor met reeds meer dan 20 jaar ervaring.

In de loop van deze periode zijn er reeds een ruim aanbod van zowel moderne als klassieke woningen gerealiseerd.


De filosofie van het kantoor is steeds voor elke bouwheer een woning te ontwerpen waarin ze zich in de eerste plaats ‘thuis’ kunnen voelen. Hierbij dient uiteraard rekening gehouden te worden met de opgelegde voorwaarden van de grond en het beschikbare budget.
Elk ontwerp is uniek en weerspiegelt de levensstijl van de individuele bouwheer.

De laatste jaren is er in de woningbouw een tendens waar te nemen naar compacter en energiezuinig bouwen. Vandaar dat ook meergezinswoningen en appartementsbouw een meer voorkomende vraag zijn aan ons bureau en ons dus ook niet vreemd zijn.
powered by Alerto